אות העסקה הוגנת

אות העסקה הוגנת הינה יוזמה של המיזם נקי כפיים שמטרתה הענקת תעודת הוקרה לחברות עסקיות המתקשרות מול עובדי הניקיון של המשרדים שלהם באופן ישיר ללא תיווכם של חברות ניקיון.

arrow
girl-jumping

קריטריונים לקבלת האות

v-signקשר ישיר
תשלום ישירות לעובד
הניקיון.
v-signתשלום הוגן
תשלום מעל שכר
המינימום, בהתאם למחירון
נקי כפיים.
v-signיחס מכבד
יחסי עבודה תקינים
ומכבדים.

חברות שקבלו את אות העסקה הוגנת