blue-corner fair-employment-medal

אות העסקה הוגנת

מוענקת
לרוזנבלום הולצמן ושות'
משרד רואי חשבון

על העסקת עובדת ניקיון כעובדת מן המניין, בשכר הולם ועם כל התנאים הסוציאליים הנלווים.

תעודה זו מעידה כי החברה מחויבת להוגנות וחדשנות חברתית.

תשע"ח 2018
spray-icon

מני עוז

מייסד

נקי כפיים